Menu

صورت های مالی

ارسال شده: مرداد 24, 1396

گزارش عملکرد مدیران برای سال منتهی به 1396/04/31

ادامه مطلب
ارسال شده: تیر 20, 1396

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1396/04/15 به مدیر

ادامه مطلب
ارسال شده: اردیبهشت 30, 1396

صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به 31فروردین 1396

ادامه مطلب
ارسال شده: اردیبهشت 30, 1396

گزارش عملکرد مدیران برایدوره سه ماهه منتهی به 1396/01/31

ادامه مطلب
ارسال شده: اردیبهشت 4, 1396

صورت مالی سالیانه منتهی به 95/10/30 (حسابرسی شده)

ادامه مطلب
ارسال شده: اردیبهشت 2, 1396

گزارش حسابرس درخصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرادوره3ماهه منتهی به30/10/95

ادامه مطلب
ارسال شده: اردیبهشت 2, 1396

گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای سال منتهی به30/10/95

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 20, 1395

گزارش عملکرد مدیران

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 20, 1395

صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1395/10/30

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 20, 1395

واریز سود منتهی به 1395/11/15

ادامه مطلب
ارسال شده: بهمن 13, 1395

گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به30/10/95

ادامه مطلب
ارسال شده: مهر 25, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/07/15 به مدیر اجرانامه اعلام واریز سود منتهي

ادامه مطلب
ارسال شده: شهریور 24, 1395

گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی مدیراجرا برای دوره منتهی به 95/4/31

ادامه مطلب
ارسال شده: شهریور 23, 1395

نامه اعلام واریز سود منتهي به 1395/06/15 به مدیر اجرا

ادامه مطلب
ارسال شده: مرداد 30, 1395

صورت های مالی شش ماه منتهی به 31/04/1395 (حسابرسی نشده)

ادامه مطلب
RSS
12345انتها
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان